Hier vindt u een overzicht van de maatregelen binnen dit thema. Het zijn tips en adviezen zonder subsidie en maatregelen waarvoor subsidie beschikbaar is. De gesubsidieerde maatregelen kunnen worden aangevraagd op advies van de gewasbeschermingsmiddelencoach.

Meer informatie over de maatregelen en vergoedingen en het aanvragen van de coach krijgt u als u aan de slag gaat met het thema en de bijbehorende informatie doorloopt.

Subsidieplafond: € 10.000,00

Tips en adviezen zonder subsidie
 • Goed waarnemen soort en stadium voor bestrijden
 • Toepassing van mineralen zoals klei, steenmeel en lavameel
 • Rekening houden met lekkage en afspoeling bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in schuur/op erf (bijvoorbeeld bij ontsmetten)
 • Zaai- en pootmachines behandelen op dezelfde manier als spuitapparatuur in verband met ontsmet/gecoat zaad.
 • Zuiveren sorteer- en spoelwater (groenten en fruit)
 • Voorkomen erfafspoeling na ruimtebehandeling (condens, ventilatie, firstflush) en verslepen via banden heftruck, wagen en tractor voorkomen
 • Emissies vanuit kuubkisten voorkomen bij transport, reinigen en opslag
 • Spuitdruk op DRD-lijst spuitdop niet overschrijden
 • Aanpassen rijsnelheid --> drift en effectiviteit
 • Bezem door de middelenkast
 • Nauwkeurig hoeveelheid aanmaken
 • Inzet selectie middelen (milieumeetlat)
 • Onkruidpreventie door het voorkomen van nieuwe aanvoer onkruidzaad en het verminderen van de onkruiddruk
 • Zelftest bedekking / instellingen
 • Gesubsidieerde maatregelen
 • Elektrische pulsgestuurde doseerpomp voor toedienen biostimulanten
 • Weer-, blad- en bodemsensoren
 • Continue reiniging spuitapparatuur
 • Automatische interne reiniging spuitapparatuur
 • Technieken om restwater, waswater, spuitmiddel en dompelvloeistof bov.wett. in te zamelen, te zuiveren of te verdampen
 • Aanleg vul- en of wasplaats spuitmachine
 • Herinrichting erf voor het bovenwettelijk tegengaan van afspoeling gewasbeschermingsmiddelen
 • Software optimale technieken spuitmoment
 • Gebruik precisie onkruidbestrijdings- en toepassingstechnieken
 • Gesloten kistenwassers inclusief zuiveringsvoorziening
 • Gebruik driftreducerende spuittechnieken met tenminste 90% driftreductie.
 • Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.