Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van het landbouwportaaloost.nl (hierna: Landbouwportaal) zoals Broos Water deze aanbiedt. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden.

Deelnemen aan Bodem en Water en handhaving

Als agrarisch ondernemer krijgt u af en toe bezoek van een toezichthouder / handhaver van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) en van de waterschappen. Het toezicht richt zich op het naleven van de wet- en regelgeving. Als u aan een activiteit vanuit het programma Bodem & Water deelneemt of op basis van dit programma een (gesubsidieerde) investeringsmaatregel neemt, dan zal dit niet wijzigen. Vanwege de strenge privacyregels zijn de toezichthouders / handhavers niet op de hoogte of u wel of niet aan dit programma meedoet. Overigens ontslaat deelname u niet van het naleven van de wet- en regelgeving.

Als een toezichthouder / handhaver geen overtredingssituatie constateert is er geen reden om een waarschuwing af te geven of een proces-verbaal op te maken. Een toezichthouder / handhaver kan u wijzen op aandachtspunten of verbeterpunten in uw bedrijfsvoering. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en alleen van toepassing als u dat wenst. Ook kunt u uw plannen aan hem voorleggen. De toezichthouder / handhaver zal echter niet de rol overnemen van de coach die u binnen het programma Bodem & Water wordt aangeboden. De toezichthouders / handhavers geven advies waar dit kan en treden handhavend op waar het moet: Schoon water, daar werken wij samen aan.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op het Landbouwportaal is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Broos Water is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op het Landbouwportaal te hergebruiken. Het Landbouwportaal is Intellectueel eigendom van Broos Water.

Geen garantie op juistheid

Broos Water streeft naar een zo actueel mogelijk Landbouwportaal en heeft de inhoud met de grootst mogelijk zorg en aandacht samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op en/of de inhoud van het Landbouwportaal onvolledig en/of onjuist zijn, of fouten bevatten die herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien u op basis van de inhoud van het Landbouwportaal maatregelen neemt of aanpassingen op uw bedrijf en of de bedrijfsvoering doorvoert, dan kunnen wij geen aansprakelijk aanvaarden voor de eventuele schade welke ontstaat als gevolg hiervan.

De informatie, producten en of maatregelen op het Landbouwportaal worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om informatie, producten en of maatregelen te wijzigen, te verwijderen en of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving.  

Broos Water aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie en gegevens waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.