Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Max Lobel en Marijke Rijnsburger werden maandag 25 juli in het zonnetje gezet als 100e deelnemer aan Landbouwportaal Rijnland. Aanleiding voor projectleider Inge van Paassen (LTO Noord) en Hiske Ridder (Hoogheemraadschap van Rijnland) om met een bos bloemen af te reizen naar Melkveebedrijf Rijnsburger in Zoeterwoude.

Melkveebedrijf Rijnsburger telt 70 melk- en kalfkoeien met bijbehorend jongvee, op 43 hectare grasland. Naast fulltime banen ‘buiten de deur’ springen Max en Marijke in de ochtend- en avonduren bij op de boerderij van Marijkes ouders. Het is de bedoeling dat beiden het bedrijf over enkele jaren overnemen. Max: ‘Marijke en ik denken veel na over de toekomst. We hebben nog veel plannen met het bedrijf, ook al is het nu wel even lastig met de stikstofplannen van het kabinet. Maar we gaan er voor en geven niet op. Zo hebben we het afgelopen jaar twee nieuwe sleufsilo's gebouwd met gescheiden perssap- en hemelwaterafvoer. Ook zijn we van plan om zelfvoorzienend te worden in energie en willen we een nieuwe stal bouwen die voldoet aan de nieuwste eisen.’ 

Nieuwe inzichten via een coach

Gevraagd naar zijn motivatie om mee te doen met Landbouwportaal Rijnland is Max helder: ‘Vooral om dingen te leren en nieuwe inzichten te krijgen via een coach. Soms is het lastig om de juiste mensen om je heen te verzamelen die met nieuwe ideeën komen en je verder kunnen helpen. Wat dat betreft vinden we het landbouwportaal een goed initiatief. Het kan bedrijven stimuleren om de volgende stap te zetten. Het is belangrijk dat de bal blijft rollen, dat je niet stilvalt. Er is denk ik nog veel onwetendheid in de sector over wat er op het gebied van bodem- en watermaatregelen allemaal mogelijk is. Waar we zelf aan denken? In ieder geval het opnieuw aanleggen van het kavelpad.’

Foto: Max en Marijke van Melkveebedrijf Rijnsburger, geflankeerd door Inge van Paassen (LTO Noord) en Hiske Ridder (hoogheemraadschap van Rijnland).