Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Blog bodemcoach Malu Steenwijk

'Belangrijk om samen in de bodem te kijken'

Tijdens mijn bezoeken als bodemcoach heb ik gemerkt dat elk bedrijf uniek is en elke teler zich op geheel eigen wijze bezighoudt met de bedrijfsvoering. Hierdoor is geen enkel bezoek hetzelfde en heb je steeds weer nieuwe, interessante gesprekken. Vaak meldt een teler zich aan omdat er al specifieke vragen zijn waar ze graag mee aan de slag willen. Denk hierbij aan een perceel met wat structuurproblemen of waar de waterhuishouding beter kan.

Tijdens een coachbezoek kunnen we heel specifiek inzoomen op een perceel. Hierbij wordt de grondsoortopbouw en het hoogteprofiel opgezocht via de beschikbare databases en bespreken we de (teelt)historie. Ik vind het belangrijk om met de teler het perceel op te gaan om samen in de bodem te kijken door middel van een profielkuil. Hierbij leert de teler niet alleen veel over het perceel in kwestie, maar ook hoe hij in het vervolg zelf naar de bodem kan kijken om hier informatie uit te halen. Denk hierbij aan de profielopbouw, structuur, eventuele verdichtingen, grondwaterstand en mate van de beworteling.

Naast al deze bodemkwesties kan de teler zich ook aanmelden voor het thema perceel- en oeverinrichting. Bijvoorbeeld als er interesse is in het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het duurzaam beheren van de sloten, of het zaaien van akkerranden om natuurlijke vijanden van plaaginsecten aan te trekken om zo een natuurlijke bestrijding rond het perceel te creëren. Als bodemcoach bespreek ik hiervoor ideeën die passen bij de bedrijfsvoering.

Kortom: een bodemcoachbezoek is een goed moment om even stil te staan en na te denken over het verbeteren van bepaalde aspecten van het bedrijf. Dit kan in het algemeen door het grotere plaatje van de bedrijfsvoering te bespreken of heel specifiek door in te zoomen op één perceel. Die keuze is geheel aan de teler in kwestie. 

Malu Steenwijk, Bodemcoach