Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Blog erfcoach Ad Schoutens

Een schoon erf, daar wordt iedereen blij van

Als een erf vol met gaten en kuilen zit, is het niet goed schoon te houden. Een schoon erf is van belang om emissie van nutriënten naar het oppervlaktewater te voorkomen. Dat geldt voor veehouderijbedrijven, maar zeker ook voor kwekerijen en akkerbouwers. Ook hier zitten grond en modder die op het erf blijven liggen vol nutriënten en (vaak)  gewasbeschermingsmiddelen. De nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen kunnen met regenwater afspoelen via hemelwaterkolken of rechtstreeks naar de sloot.

Een erf met veel gaten en kuilen is vrijwel niet schoon te schuiven met de rubberschuif of rolbezem. Als erfcoach probeer ik samen met de ondernemers te bekijken wat we daaraan kunnen doen, bijvoorbeeld door (een deel) van het erf te vernieuwen. Dan wordt ook direct meegenomen of het erf slimmer ingedeeld kan worden en welke voorzieningen daarbij handig zijn.

Een groot deel van de maatregelen die je kunt treffen om het erf schoon te houden zijn subsidiabel via het Landbouwportaal. Bijkomend voordeel van een schoon erf is dat je als ondernemer trots kunt zijn hoe het erbij ligt. Daar word je blij van. Bovendien: mocht er een controleur op het erf komen, dan is de eerste, schone aanblik al een pré.

Ad Schoutens