Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Blog erfcoach André van Uum

‘Nazorgbezoek? Maak er gebruik van!’

Naast Landbouwportaal Rijnland is erfcoach André van Uum óók werkzaam voor Landbouwportaal Noord-Holland. In zijn blog deelt André graag zijn ervaringen vanuit beide waterschapregio’s.

Sinds 2018 ben ik betrokken bij Landbouwportaal Noord-Holland, als coach erfafspoeling mineralen en nutriënten. Inmiddels heb ik samen met een collega al meer dan 500 bedrijven bezocht voor een advies over erfafspoeling. Veelal blijft het bij één bezoek, maar er zijn ook heel wat agrariërs die voor een tweede keer een adviesgesprek aanvragen of gebruik maken van een nazorgbezoek. In een nazorgbezoek bespreken we het eerder afgegeven advies en kijken we hoe we een maatregel het beste kunnen uitvoeren. Bij Landbouwportaal Rijnland bestaat de mogelijkheid van zo’n nazorgbezoek ook, dus maak er gebruik van!

Vorige maand heb ik in Noord-Holland twee locaties voor een tweede keer bezocht. Het eerste bedrijf had in 2020 een advies gekregen over een nieuw te plaatsen vaste mestopslag. Voor dit jaar is de ondernemer van plan om de sleufsilo’s te verbeteren en te voorzien van een duo-systeem om schoon en vuil water gescheiden te kunnen afvoeren. Daarnaast was een deel van zijn erf verzakt en aan renovatie toe. Ik heb voor beide punten een advies uitgebracht. Vervolgens hebben we samen de reeds gerealiseerde mestopslag bekeken. De ondernemer was erg tevreden met het resultaat, omdat hij zijn mest en voerresten nu goed kan opslaan en benutten.

Het tweede bedrijf heeft in 2021 een nieuwe sleufsilo aangelegd met een duo-systeem in de keerwanden (foto). Dankzij de aanpassingen kan hij eventuele perssappen en percolaat opvangen en het schone hemelwater gescheiden afvoeren naar de sloot. Dit systeem werkt goed voor de ondernemer, die op dit moment de nieuwbouw van een jongveestal aan het voorbereiden is, met daarin opgenomen een deel voor de opslag van vaste mest. Samen hebben we de mogelijkheden bekeken. Het uiteindelijke resultaat zien we eind dit jaar.

Het was weer een mooie dag. Het is prettig om te merken dat ondernemers blij zijn met het advies dat ik geef. En het komt ook nog eens de bodem- en waterkwaliteit ten goede. Op naar het volgende bezoek!

André van Uum