Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Blog gewasbeschermingscoach Yvonne Gooijer

'Verminderen erfemissie is maatwerk'

Vanuit Landbouwportaal Rijnland bezoek ik ondernemers die de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf willen verminderen. Van heel grote tot kleinere erven, van nette tot wat rommelige erven, van akkerbouwerven tot bloembollenerven. Voor elk erf - en elke ondernemer - is er een oplossing op maat. Er is geen blauwdruk beschikbaar en dat maakt deze bezoeken ontzettend leuk en inspirerend!

Het coachbezoek begint altijd met een rondje over het erf. Daarbij vraag ik de ondernemer waar hij/zij de veldspuit vult, schoonmaakt en stalt en waar het erfwater heen stroomt. Als een bedrijf kuubskisten heeft, vraag ik waar deze worden opgeslagen en of en waar ze worden schoongemaakt. Bij bloembollenbedrijven kijk ik daarnaast ook waar en hoe de bollen worden ontsmet en gespoeld. We bespreken samen wat goed gaat en bij welke activiteit nog risico is op emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot.

Binnen aangekomen, bespreken we de plannen van de ondernemer. Soms zijn de plannen al bijna gereed. Dan stel ik kritische vragen en denk mee of het handiger of efficiënter kan en of alles aan de regelgeving voldoet. Andere ondernemers hebben minder concrete plannen. In dat geval laat ik voorbeelden zien van verschillende oplossingen. Samen bespreken we welke maatregelen passen bij de ondernemer en het bedrijf. Wil de ondernemer een overdekte wasplaats, of is overdekken niet mogelijk? Wil hij of zij een wasplaats voor de veldspuit, een wasplaats voor tractoren of rooimachines, of wil hij/zij deze wasplaatsen combineren? Tijdens het coachgesprek bespreken we de voor- en nadelen van de verschillende varianten. Datzelfde geldt voor de verschillende zuiveringssystemen. Ik laat zien voor welke oplossingen andere ondernemers hebben gekozen en welke slimme oplossingen zij hebben bedacht. Tips vanuit de ondernemer zelf, neem ik weer mee naar andere coachbezoeken. Zo leren we van elkaar en hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden.

Vanuit het Landbouwportaal is subsidie beschikbaar voor vul- en wasplaatsen, voor zuiveringssystemen en bijvoorbeeld een gesloten kistenwasser. Het is overigens niet altijd nodig om maatregelen te nemen. Vaak is emissievermindering mogelijk door de werkwijze aan te passen. Bijvoorbeeld door op een andere plaats de veldspuit te vullen, of ontsmette kisten binnen te stallen.

Wil je weten wat de mogelijkheden op jouw erf zijn? Schrijf je in bij het Landbouwportaal en maak een afspraak. Je wordt er altijd wijzer van!

Yvonne Gooijer, gewasbeschermingscoach erfemissie