Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Blog gewasbeschermingscoach Wilco Dorresteijn

‘Samen kijken hoe we emissie kunnen verminderen’

Wil je weten hoe het zit met de waterkwaliteit in je regio en welke middelen veel worden aangetroffen? Benieuwd hoe je emissie op je bedrijf kunt verminderen en hoe je je middelenverbruik kunt verduurzamen? Of heb je specifieke investeringen in gedachten die bijdragen aan een betere waterkwaliteit? Vraag dan een coachbezoek aan bij Landbouwportaal Rijnland. Als gewasbeschermingscoach kan ik boomkwekers en vasteplantentelers met deze vragen helpen. Maak er gebruik van, je wordt er altijd wijzer van.

Het afgelopen jaar heb ik verschillende boomkwekers in Greenport Boskoop en vasteplantentelers in de Bollenstreek bezocht. Omdat ieder bedrijf anders is, is ook eigenlijk ook iedere vraag en daarmee ieder bezoek anders. Maar er is wél sprake van een overkoepelend thema: het gebruik van bodemherbiciden.

De bodemherbicide metazachloor (o.a. Butisan, Springbok) is een stof die regelmatig wordt aangetroffen in het oppervlaktewater rond Greenport Boskoop. Vanwege het milieu, maar óók vanwege middelenbehoud, is het belangrijk om emissie van dit soort stoffen te voorkomen. Als middelen te vaak worden aangetroffen, komt de toelating in het geding. Tijdens een coachbezoek bekijk ik samen met de ondernemer hoe we middelengebruik en emissie kunnen verminderen. Zo is het bespuiten van containervelden bijvoorbeeld weinig zinvol. Gebruik je het middel in de vollegrond, kijk dan uit voor drift en spuit met bijvoorbeeld 90% driftarme doppen of een kappenspuit. En spoel je je spuit, zorg dan dat spoelwater wordt geloosd op een phytobac of biofilter. Aan te schaffen met subsidie.

In de Bollenstreek is de bodemherbicide pendimethalin een aandachtstof. In de vasteplantenteelt wordt onkruid vaak bestreden met LDS-toepassingen. Gelukkig zien bedrijven inmiddels ook de voordelen van mechanische onkruidbestrijding. Ook daar zijn subsidiemogelijkheden via Landbouwportaal Rijnland voor beschikbaar. Mooi om te zien dat steeds meer bedrijven daarmee aan de slag gaan!

Wilco Dorresteijn