Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Een vijftal bodemcoaches verbonden aan Landbouwportaal Rijnland nam onlangs deel aan een studiedag bij de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld. Het werd een leerzame middag.

Op de Hoogwaterboerderij worden de mogelijkheden voor een melkveebedrijf met een minimale klimaatimpact verkend. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar agrarisch perspectief op veen.

Wat betekent een hoge grondwaterstand voor bodem, gewas en koeien? Dat is de vraag die centraal staat bij een proef die op de Hoogwaterboerderij wordt uitgevoerd. Bij de proef wordt het grondwaterpeil geregeld met drukdrainage: een waterinfiltratiesysteem dat geregeld wordt met drains in de percelen. De drains zijn aangesloten op een put die met waterdruk het grondwaterpeil kan sturen.

‘Het idee bij de proef is dat een hoogwaterpeil kan helpen om droge periodes op te vangen,’ vertelt bodemcoach Koos Pennings. ‘Om te zien wat de effecten van een hoogwaterpeil zijn, wordt een perceel mét hoogwater vergeleken met een perceel zonder dat hoge peil. Het is een interessant onderzoek, zeker ook omdat het hoogheemraadschap in een aantal polders soortgelijke proeven wil aanleggen.’

De coaches konden via profielkuilen de grond beoordelen, om te zien wat een hoogwaterpeil met de bodem doet. Cursusbegeleider Coen ter Berg vertelde dat het nog te vroeg is om conclusies aan het onderzoek te verbinden. ‘De tijd zal het leren,’ aldus Koos.