Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Onlangs ging de campagne Emissiereductiesprint van start. De campagne toont praktijkinitiatieven om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Minder emissie via erf, perceel en drift draagt bij aan het behoud van toelatingen van middelen, het halen van waterkwaliteitsdoelen en vermindert overlast voor omwonenden.

Emissiereductiesprint is een initiatief van de LTO Nederland vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne sluit mooi aan op de maatregelen die via Landbouwportaal Rijnland worden ondersteund. Een gewasbeschermingscoach kan daar gericht advies over geven!