Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een DAW Atlas ontwikkeld. De DAW Atlas is opgezet om voor DAW-gebiedsprocessen relevante data te ontsluiten en zicht te geven op de agrarische wateropgave in gebieden.

Het gaat hierbij om openbaar toegankelijke data en de belangrijkste gegevens uit de Gebiedsdocumenten Agrarische Wateropgave (GAW), die door RVO in samenwerking met de waterbeheerder en de DAW Regiocoördinator zijn gemaakt.

De atlas geeft informatie over onder andere waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, de fosfor- en nitraatbelasting van het oppervlaktewater en over grondgebruik en bodemtypes.

 

DAW atlas.png (537 KB)