Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Wat heb je als boom- of vaste plantenkweker aan de adviezen van een coach van Landbouwportaal Rijnland? Deze vraag stond centraal tijdens het onlangs gehouden ‘koffiemoment’ bij Jaco Laban in Hazerswoude-Dorp.

Doel van deze koffiemomentjes - dit was inmiddels de derde - is om het Landbouwportaal op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen. Daarom geen lang en formeel programma maar even koffiedrinken bij een collega, buurman of plaatsgenoot en tegelijkertijd horen over de voordelen van het portaal, in dit geval van projectleider Inge van Paassen en van bodemcoach René van Tol.

Zonnetje

Boomkweker Jaco Laban gaf een toelichting op zijn ervaringen met het portaal: 'Veel telers denken wat voegt het toe? Nou, ik ben er echt wijzer van geworden. René wees mij op de mogelijkheden van het portaal, waarna ik me heb aangemeld. Ik bleek de 250e deelnemer te zijn en ben daarvoor afgelopen zomer met bloemen en taart door Inge in het zonnetje gezet.’ 

Op de vraag wat hij met het uitgebracht advies van bodemcoach René heeft gedaan zegt Jaco: ‘Mijn perceel was erg nat, met oppervlakkig wortelende planten. Een gezonde bodem is voor ons als telers van levensbelang. Het advies van René heeft mij verder geholpen bij het verbeteren van de bodem door beter met mijn drainage te ‘spelen’. Daarmee is ook van de waterkwaliteit in dit gebied verbeterd.’

Op orde

René en Inge bevestigen dit. ‘Als de bodem op orde is, is het gewas beter en ook de waterkwaliteit,’ zo zeggen ze beiden. Eén van de aanwezige ondernemers stelde de vraag of het aan te raden is om de drainage in de zomer continue uit te zetten. Dit is volgens René van Tol niet aan te raden. ‘Er vormt zich dan een laag, de drainage ligt hier op de grens van verteerd en onverteerd veen. Beter is om te streven naar flexibel peil. En naar goede groenbemesters. En niet altijd diep te spitten. Gebruik soms ook een woeltand om storende lagen open te breken,’ zo luidt zijn advies. Maar hij zegt ook: ‘Iedere tuin is weer anders. Het is echt maatwerk. Daarom graaf ik ook altijd één of meerdere profielkuilen om samen met de kweker inzicht in de bodem te krijgen. En natuurlijk bekijken we ook de analyses van grondmonsters van bijvoorbeeld Eurofins.’

Jaco voegt toe: ‘Vaak ben je ongeduldig, maar bodemverbetering is een proces van lange adem. Dan is het ook fijn om bevestigd te krijgen dat je goed bezig bent.’

Ervaringen

Inge van Paassen riep de aanwezigen op om, gelet op de goede ervaringen van Jaco, ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het portaal biedt: ‘Kennis en advies van een deskundige én onafhankelijke coach die met je meekijkt op één of meerdere van de vier centrale thema’s: bodem, gewasbescherming, erfafspoeling en perceel- en oeverinrichting. En voor bepaalde maatregelen die geadviseerd worden zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar.’