Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

‘Ik ben als gewasbeschermingscoach bij verschillende boomkwekers geweest. En ik merk dat bedrijven positief zijn over het kosteloos aanvragen van een coach via het Landbouwportaal. Bij het coachbezoek kijk ik samen met u hoe u de gewasbescherming kunt optimaliseren en daarmee ook een bijdrage levert aan een betere waterkwaliteit. Ik controleer bijvoorbeeld de kast gewasbeschermingsmiddelen om te zien of de middelen die u heeft wel toegelaten zijn. Daarna vertel ik welke middelen het milieu minder belasten. Ook wijs ik op de mogelijkheden van biologische bestrijding of andere maatregelen om het middelenverbruik te verminderen. In sommige gevallen zijn er ook subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld de aanschaf van driftarme doppen of apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding.

De meeste ondernemers zien het Hoogheemraadschap Rijnland als organisatie die controles uitvoert. Ze zijn positief verrast als ze horen dat Rijnland via het Landbouwportaal een gratis coachbezoek aanbiedt, én ook meebetaalt aan maatregelen die op het bedrijf leiden tot een betere onderneming en hogere waterkwaliteit. Elke boomkweker of andere agrariër kan er iets van opsteken. Ik kan het daarom van harte aanraden een aanvraag te doen via het Landbouwportaal.