Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Fort bij Aalsmeer vormde 19 oktober het decor voor de Landbouwdag Rijnland, een inspiratiedag voor agrariërs uit het beheergebied van Rijnland. Naast het vergaren van kennis tijdens workshops en demonstraties was er voor de bezoekers volop ruimte om praktijkervaringen te delen met collega-ondernemers én om te netwerken. Daar werd gretig gebruik van gemaakt.

De bijeenkomst stond in het teken van Oogsten en Zaaien. Oogsten door terug te kijken wat er met elkaar bereikt is op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit. Zaaien door vooruit te kijken op uitdagingen die er nog zijn. Het oogsten werd symbolisch gedaan door hoogheemraad Waldo von Faber, voorzitter Boerennatuur Alex Datema en een aantal aanwezige agrariërs: landbouwproducten zoals aardappelen, uien, bieten, bollen, tomaten, struiken, olifantsgras en melk, bijeengehouden door wiepen, werden met een touw binnengehaald (foto).

Uitdagingen

De uitdagingen waar de agrarische sector voor staat werden verwoord door Alex Datema. Komend vanuit een tijd waarin ‘slechts’ van boeren werd verwacht dat zij veel, kwalitatief goed en vooral ook goedkoop voedsel produceerden, en waarin de sector vertegenwoordigd was in vrijwel alle geledingen van de maatschappij, is de vraag die nu voorligt vooral: hoe ziet onze toekomst eruit, wat kan er nog en op welke manier. Nieuwe verdienmodellen op het gebied van landschapsbeheer- en klimaatdiensten, recreatie én wateropslag kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren, aldus Alex. Hij wees daarbij op het belang voor de sector om onderlinge verdeeldheid te voorkomen en om de samenwerking te zoeken met betrokken partijen, zoals de waterschappen.

Landbouwportaal

Na de ludieke openingshandeling (het ‘oogsten’) splitsten de bezoekers zich op om verschillende workshops en demonstraties bij te wonen. Ook Landbouwportaal Rijnland was met een stand aanwezig. Erfcoach Ad Schoutens presenteerde de voordelen van het portaal, waarna meerdere boeren en tuinders ter plekke besloten om zich aan te melden. Na een lunch met hutspot en hete bliksem ging het goedgevulde programma verder, onder meer met een toelichting van RVO-adviseur Remco Schreuder op het nieuwe GLB en presentaties van hoogheemraadschap van Rijnland over het eigen meetnetwerk en over bodemdaling.