Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

‘Iedereen is gebaat bij een betere waterkwaliteit’

Wat zegt Ed de Meijer tegen zijn achterban als hij een oproep zou moeten doen om deelnemer te worden van Landbouwportaal Rijnland? ‘Ik zeg: maak gebruik van de mogelijkheid om gratis kennis op je erf en je perceel te krijgen over belangrijke thema’s. Om op die manier te werken aan het verbeteren van de biodiversiteit, de bodem én de waterkwaliteit. Daar is iedereen bij gebaat.’

Hij is secretaris van coöperatie De Groene Klaver en in die hoedanigheid betrokken bij Landbouwportaal Rijnland. Hij coördineert namens vier collectieven in Zuid-Holland de inzet van de coaches voor het thema Bodem in het portaal. ‘Ik heb een lange historie in Zuid-Holland. Zo heb ik onder andere 35 jaar als beleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland gewerkt op het snijvlak van natuur en water en ben ik 20 jaar als bestuurslid van Rijnland actief geweest. Ik ben dan ook heel blij met de oprichting van Landbouwportaal Rijnland.’

Nog dagelijks actief

Ed is inmiddels gepensioneerd maar nog dagelijks actief. ‘Ja ik ben nog dagelijks in de weer. Naast secretaris van De Groene Klaver ben ik ook secretaris van de Boerennatuur Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van acht collectieven. Al met al meer dan een halve dagtaak. Maar ik vind het fijn om nog actief te kunnen zijn voor de bij de collectieven aangesloten agrariërs. De collectieven zijn verantwoordelijk voor de inzet van bodemcoaches. Dat zijn er inmiddels acht, waarbij er specialisten zijn in de verschillende sectoren als bloembollen-, boom- en plantenteelt. En in de veehouderij en akkerbouw. Elke sector heeft dus zijn eigen coach binnen ons thema. Er is ook overlap tussen de verschillende thema’s, daar zoeken we de samenwerking met coaches van de thema’s erf en gewasbescherming.’