Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Landbouwportaal Rijnland was vrijdag 1 juli present op de demodag Duurzame Onkruidbestrijding in Greenport Boskoop. Op deze demodag werden innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame onkruidbestrijding gedemonstreerd.

 

Ruim 130 boomkwekers bezochten de demodag, een initiatief van Stichting Greenport Regio Boskoop en georganiseerd door Delphy, in samenwerking met andere partijen. De bezoekers werden rondgeleid langs verschillende demonstraties, zoals innovatieve onkruidrobots en mechanische onkruidapparatuur van Hens Hinloopen. Verder werd aandacht besteed aan afdekmateriaal op potten en nieuwe driftarme spuittechnieken. Ook was een demo aangelegd om aandacht te besteden aan een duurzame middelenkeuze en toonde Delphy een gewasbeschermingsapp.

 

Advies en subsidie

Landbouwportaal Rijnland was aanwezig om kwekers te vertellen over de mogelijkheid om via dit project kennis en tips te krijgen voor een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Kwekers en andere agrarische ondernemers in het gebied van hoogheemraadschap van Rijnland kunnen zich via het portaal aanmelden voor een gratis bedrijfsbezoek van een coach voor advies op de thema’s erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, en beheer & inrichting van percelen en oevers.

Ook kan via het portaal subsidie worden aangevraagd op bepaalde investeringen om de bodem- en waterkwaliteit rond het bedrijf te verbeteren. Voorbeelden van investeringen zijn bovenwettelijke driftarme spuittechnieken of doppen, en mechanische onkruidapparatuur. Voor de boomteelt zijn adviseurs van Delphy aangemerkt als coach op het gebied van gewasbescherming en bodem.