Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Met 30 vaste medewerkers en 100 seizoenmedewerkers is WAM Pennings in Noordwijkerhout één van de grootste bloembollenkwekers in de regio. Het bedrijf teelt naast canna’s en oxalis vooral tulpen, op bijna 200 hectare productievelden. Innovatie en duurzaamheid staan daarbij voorop.

WAM Pennings maakt gebruik van diverse certificeringssystemen. Zo is de kwekerij in 2015 als één van de eerste bedrijven in de bloembollensector gestart met Planet Proof, een onafhankelijk keurmerk voor duurzame voedsel- en sierteeltproductie. Vorig jaar volgde nóg een belangrijke stap op weg naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering: dankzij zonnepanelen op de daken kan de bollenkweker inmiddels voor 50% in de eigen energiebehoefte voorzien.

Bollenpolder van de Toekomst

Met het streven naar een verdere verduurzaming van de bloembollenproductie is het niet zo vreemd dat WAM Pennings deelneemt aan het project Bollenpolder van de Toekomst. Dit initiatief van Hoogheemraadschap van Rijnland is erop gericht om met een integrale aanpak het bollenlandschap toekomstbestendig te maken. De Hogeveenspolder functioneert daarbij als proeftuin. Uitgangspunt van het project is het creëren van een economisch robuuste bollenpolder met een duurzame teelt, schoon water en een hoge biodiversiteit. Een voorbeeld van een proef die in de Hoogeveenspolder wordt uitgevoerd is het planten van winterharde rogge langs de bollenvelden om eventuele drift van de sloten weg te houden.

Regiocertificering

‘Als sector weten we dat we in 2027 aan de Kaderrichtlijn Water moeten voldoen en dat het gebruik van middelen in 2030 verder wordt beperkt,’ zegt bedrijfseigenaar Simon Pennings. ‘Daarom maak ik me er hard voor dat alle kwekers uit de kring Duin- en Bollenstreek zich achter het plan scharen om aan regiocertificering mee te werken. Belangrijk, want met die certificering heb je een goed verhaal. Niet alleen naar beleidsmakers, maar ook naar je eigen medewerkers én naar je klanten. Want reken erop dat je klanten je bellen als er negatieve publiciteit is. Dan wil je in ieder geval laten zien dat je er alles aan doet om zo milieubewust mogelijk te produceren.’

Automatische doppensectie op GPS

Ondertussen blijft Simon zoeken naar innovatieve toepassingen om verder te verduurzamen. Daarbij maakt hij dankbaar gebruik van externe expertise, zoals van de coaches van Landbouwportaal Rijnland: ‘We zijn nu samen met een coach bezig om automatische doppensecties op onze spuit te zetten, waarbij op basis van GPS secties automatisch afgesloten worden zodra een slootrand wordt bereikt. Op die aanschaf zit een mooie subsidie van het Landbouwportaal!’