Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Voor 2024 zijn er diverse nieuwe maatregelen opgenomen die in aanmerking komen voor subsidie:

  • Schuiminstallatie voor bollen in plaats van een bollendompelinstallatie. 40% van een schuiminstallatie wordt vergoed tot een maximum van 10.000 euro. 
  • De mechanische onkruidbestrijdingstechnieken zijn uitgebreid met de aanschaf van een wiedeg.
  • Bij precisietoepassingstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen is de ziekzoekrobot opgenomen.
  • Het budget voor een elektrisch pulsgestuurd doseersysteem voor biostimulanten is verhoogd tot 10.000 euro. 
  • Borstelmachine met stalen borstels. 
  • Boven,- dan wel ondergronds waterbergingsbassin voor opvang afspoelwater erf. 

Op www.landbouwportaalrijnland.nl/themas/ zijn alle maatregelen waarvoor subsidie mogelijk is te vinden per thema.

Subsidie aanvragen voor eind 2026

Om in aanmerking te komen voor subsidie vragen deelnemers een gratis coachbezoek aan via www.landbouwportaalrijnland.nl. De coach adviseert over mogelijke maatregelen en of daar subsidiemogelijkheden bij zitten. Ook agrariërs die al eerder een coachbezoek hebben gehad, kunnen opnieuw een coachaanvraag doen bij interesse in één van de nieuwe maatregelen.