Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Schoon water is van groot belang voor een goede en gezonde bedrijfsvoering. Recent liet het waterschap weten dat in 2023 minder normoverschrijdingen zijn waargenomen in het water dan in 2022. Helaas zijn in 2024 alweer veel overschrijdingen gemeten. Onze coaches denken graag met u mee hoe u emissies van middelen op uw bedrijf voorkomt. 

Het gebruik van middelen is soms noodzakelijk voor het beschermen van gewassen tegen ziekten en plagen. Als er te veel gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het water worden gemeten dan wordt dat een normoverschrijding genoemd. Het is belangrijk dat het aantal normoverschrijdingen daalt. Niet alleen voor de verbetering van de waterkwaliteit maar ook om te voorkomen dat middelen verboden worden én er dus een effectief middelenpakket behouden blijft voor agrariërs. 

Vraag een coach om advies! 

Wilt u weten hoe u normoverschrijdingen kunt voorkomen? Vraag hier direct een coach van het Landbouwportaal aan op het thema gewasbeschermingsmiddelen. Deze komt kosteloos bij u langs om mee te denken en te adviseren over maatregelen en mogelijke subsidies. Bijvoorbeeld hoe u voorkomt dat stoffen in het water komen bij het spuiten of door hevige regenval. U kiest uiteindelijk zelf of u de adviezen opvolgt.

Wat is er precies gemeten? 

In het boomteeltgebied zijn er in 2023 in totaal 13 normoverschrijdingen waargenomen. Op de meetpunten in het bollengebied zijn 14 normoverschrijdingen gemeten in 2023. In de eerste drie maanden van 2024 zijn er echter in de Bollenstreek al net zoveel normoverschrijdingen gemeten als in heel 2023. Ook bij de glastuinbouw zijn in de eerste maanden van 2024 normoverschrijdingen waargenomen. 

Welke stoffen zijn er gemeten in 2023? 

Van de volgende stoffen zijn het vaakst normoverschrijdingen gemeten. 

  • Herbicide metazachloor (o.a. Butisan en Springbok) 
  • Boscalid (o.a. in Signum) 
  • Abamectine (o.a. in Vertimec) 
  • Flumioxazim (in Toki) 
  • Pendimethalin (Stomp en Wing P) 
  • Pyraclostrobin (Securo en Signum)  
  • Azoxystrobin (Amistar) 
  • Carbendazim 

Lees ook het persbericht van het hoogheemraadschap van Rijnland: Waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen in Rijnland.