Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

In Noord-Holland hebben al veel collega’s gebruikgemaakt van Landbouwportaal Noord-Holland. Zij delen graag hun ervaringen. Deze keer melkveehouder Paul Dijkzeul die met advies en subsidies van het portaal investeringen kon doen die goed zijn voor het milieu en het water. Hij legde een mestkelder, dakgoten en afvoerbuizen aan.

Als Paul Dijkzeul de stal inloopt van zijn uit 1871 stammende boerderij in Santpoort, kijken sommige van de zestig zwart-witte koeien nieuwsgierig op. In een volgende stal staan de pasgeboren kalfjes. Ook houdt Dijkzeul vleeskoeien, wat varkens en kippen en heeft hij enkele pensionplekken voor paarden. “Iedereen wil groter, maar ik heb ontdekt dat ik deze bedrijfsgrootte prettig vind,” zegt hij.

De boerderij ligt vlakbij natuurgebied de Kennemerduinen. Daarnaast heeft Dijkzeul grond bij Haarlem. Alles bij elkaar 65 hectare. “Het was een puzzelstukje dat mooi viel,” zegt hij over Landbouwportaal Noord-Holland. “Ik wilde bij de boerderij een nieuwe kalverenstal bouwen, waarmee ik een paar problemen tegelijk kon oplossen: meer en betere mestopslag en het tegengaan van erfafspoeling.”

Dijkzeul meldde zich bij het portaal aan voor de eerste stap: het bedrijfsbezoek. Twee gespecialiseerde coaches kwamen om de situatie te bekijken en advies te geven over de maatregelen die Dijkzeul het beste kon nemen. “De coaches brengen je op het goede spoor. Ook hebben ze uitgelegd hoe ik gebruik kon maken van de subsidieregeling,” vertelt hij.

Afvoerpijpen

Dijkzeul loopt naar het achterste deel van het erf. Daar staat een nieuwe open stal, waar kalveren komen te staan. Onder de vloer heeft hij een bassin voor mestopslag aangelegd. Als de kalveren zich ontlasten, loopt de dunne mest via vloerroosters meteen de mestkelder in. De betonnen muur van de stal houdt aan de andere kant de mest die uit de grote koeienstal komt op z’n plek.

Dijkzeul wijst naar de dakgoten van zijn nieuwe kalverenstal: “Via afvoerpijpen, die deels ondergronds lopen, gaat het regenwater meteen naar de sloot. Het water valt niet op het erf, maar stroomt direct door de leidingen schoon de sloot in.”

Dijkzeul nam nóg een maatregel. In een silo ligt voer opgeslagen. Aan de rand van de vloer is een nieuw rooster aangebracht. Via ondergrondse buizen stromen de perssappen naar de mestkelder. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat er geen mest en sappen van het erf in de bodem en sloot spoelen.

Na zijn subsidieverzoek voor de maatregel was er even wat oponthoud, omdat de vergunning voor de jongveestal op zich liet wachten. “Maar gelukkig had het Landbouwportaal geduld,” aldus Dijkzeul. “Zodra de vergunning binnen was ontving ik de subsidie waarmee ik de aanpassingen kon doorvoeren.”