Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Afgelopen maand verscheen Landbouwportaal Rijnland in het Leidsch Dagblad. In het artikel vertelt Hiske Ridder (hoogheemraadschap van Rijnland) over de voortvarende start van het portaal. Ondertussen heeft het portaal al meer dan 100 aanmeldingen.

Martin de Boer (WTM de Boer b.v.) deelt zijn ervaringen als agrariër. Hij is één van de bollentelers die zich heeft aangemeld voor een coachgesprek.