Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Als opvolger van Waldo von Faber zet hoogheemraad Hans Schouffoer zich de komende vier jaar in voor schoon en gezond water in Rijnland. Dat betekent dat hij zich samen met de collega’s van Rijnland hard maakt voor het behalen van de KRW-doelen in 2027. ‘Schoon water is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur.’

Hans Schouffoer is voor Rijnland geen onbekende. Van 2009 tot 2015 was hij als hoogheemraad verantwoordelijk voor onder andere waterkwaliteit, innovatie, duurzaamheid en zuiveringsbeheer. En tussen 1995 en 2004 was hij al lid van het algemeen én dagelijks bestuur van het voormalige waterschap De Oude Rijnstromen. Na zijn vertrek bij Rijnland in 2015, was hij acht jaar lid van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland.

Naast schoon en gezond water heeft Hans ook biodiversiteit, dierenwelzijn en de zwemwaterkwaliteit op de officieel aangewezen zwemwaterlocaties in zijn portefeuille. En ook energieneutraliteit valt onder zijn verantwoordelijkheid. Daarvoor is in eerdere besturen al een stip op de horizon gezet: ‘Rijnland energieneutraal in 2030’.

Blauwe draad

De liefde voor water, flora en fauna begon bij Hans al op jonge leeftijd. Zijn studie biologie aan Leiden University was dan ook een logische keuze. Na zijn studie is Hans in Leiden blijven wonen. Water is vervolgens als een ‘blauwe draad’ door zijn carrière blijven lopen. Hoe kijkt de hoogheemraad aan tegen de uitdagingen op het gebied van bodem en water waar agrariërs mee te maken hebben? Hans: ‘Schoon water is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Daarvoor zorgen is geen gemakkelijke opdracht. We doen er alles aan om de KRW-doelen voor 2027 te behalen. Het kan zijn dat de maatregelen die we treffen onvoldoende werken of dat het langer duurt voordat het effect zichtbaar wordt. Bij onze inspanningen zijn we mede afhankelijk van externe partijen. In het landelijk gebied komen veel nutriënten zoals stikstof en fosfor in het water terecht. Samen met de agrarische bedrijven pakt Rijnland deze uitstoot aan. Op specifieke locaties, de ‘inspiratiepolders’, kijken we sámen wat het beste werkt.’

‘Kennis delen is belangrijk’

Over de rol die Landbouwportaal Rijnland daarbij kan spelen, is Hans duidelijk: ‘Kennis delen is belangrijk. Landbouwportaal Rijnland is opgericht om agrariërs te ondersteunen bij het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit én om duurzaam en toekomstbestendig te ondernemen. Via dit portaal kunnen zij een kosteloze en onafhankelijke coach aanvragen. De coach deelt zijn of haar kennis en geeft een advies dat aansluit bij de bedrijfsvoering van de agrariër. Voor sommige geadviseerde maatregelen is subsidie beschikbaar. Deze subsidie kunnen agrariërs ook via het portaal aanvragen, nadat de coach langs is geweest.’

‘Maak gebruik van het Landbouwportaal!’ 

Als hem gevraagd wordt of hij de agrariërs nog een persoonlijke boodschap wil meegeven, antwoordt Hans: ‘Ik roep alle agrariërs in het werkgebied van Rijnland op om gebruik te maken van het Landbouwportaal en een coachgesprek aan te vragen. De coaches delen hun kennis op thema’s als duurzaam landgebruik, erfafspoeling, gewasbeschermingsmiddelen of het inrichten van de oevers op het land. En het is nog gratis ook!’