Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Konden we begin juli de 250e deelnemer verwelkomen, inmiddels staat de teller al ruim boven de 300. Van de vier thema’s erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen en perceel- en oeverinrichting, is erfafspoeling met 108 aanmeldingen (status 13 september 2023) het populairst. Erfcoach André van Uum bezocht onlangs de 100e erfafspoelingsdeelnemer: de maatschap Captein Verbij. Een sfeerverslag.

‘Het is vrijdagmorgen rond kwart over acht als ik de Vierheemskinderenweg in Hazerswoude-Dorp inrij. Op diverse plekken in de polder is het gras gemaaid en het is fijn om de geur van drogend gras te ruiken na een vrij lange periode van veel regenval. Ik ben onderweg naar de maatschap Captein Verbij. De onderneming heeft zich bij Landbouwportaal Rijnland aangemeld voor het thema erfafspoeling. Tijdens ons telefonische contact voor het maken van een afspraak vertelde Tim Captein mij al dat ze getipt waren dat er via het portaal subsidie beschikbaar was voor een schuif. Als ik met mijn auto het erf opdraai, worden de koeien net naar buiten gelaten. Altijd een mooi gezicht zo in de ochtendzon. Na even zoeken op het erf tref ik Tim Captein. Na een korte kennismaking lopen we gezamenlijk het erf rond om te kijken welke verbetermogelijkheden er zijn om minder afspoeling naar de sloot of de bodem te krijgen.

Al pratende kom ik veel te weten over de ondernemer, de werkwijze en de toekomst van het bedrijf. Dat is voor mij, naast de dingen die ik zie, belangrijke informatie waarop ik mijn advies afstem. Het is een bedrijf met 60 melkkoeien. Omdat het nog niet zeker is hoe en of deze locatie voortgezet wordt, is mijn advies om niet te grote investeringen te doen. Het erf is nu al goed ingedeeld, waardoor er met weinig aanpassingen al voldoende milieuwinst te behalen is. Het belangrijkste aandachtspunt van dit moment is het voldoende veegschoon houden van het erf. De aanschaf van een schuif in combinatie met een goede praktische veegmachine met opvangbak zal hier goed werken en de afspoeling zeker verminderen. De aanschaf hiervan wordt ondersteund met een aantrekkelijk subsidiebedrag vanuit Landbouwportaal Rijnland. Wellicht dat er in de toekomst nog meer maatregelen nodig zijn, maar voorlopig niet. De avond vóór mijn bezoek heb ik op de luchtfoto al gekeken naar de inrichting van het erf met de bijbehorende werklijnen, en daar is op dit moment ook geen aanpassing nodig.

Achter op het erf, kijkende naar de koeien, vertel ik Tim dat hij de 100e deelnemer van het Landbouwportaal voor het thema erfafspoeling is. Hij vindt het goed dat we samen op de foto gaan en dat ik een stukje mag schrijven over dit bezoek. Hij waardeert mijn tips en neemt een flyer mee om te bespreken met zijn schoonouders die ook een melkveehouderij hebben, zodat zij zich misschien ook gaan aanmelden. Daarna is het tijd om op te stappen, want vanmiddag moet het gras weer ingekuild worden.’