Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Vanaf 1 juli is het tijdelijk niet mogelijk om via het ondernemersloket van Hoogheemraadschap Rijnland subsidie aan te vragen. De verwachting is dat uiterlijk 14 juli weer subsidieverzoeken kunnen worden ingediend bij het ondernemersloket.

Op 30 juni loopt de huidige subsidieverordening voor Landbouwportaal Rijnland af, waarna op 1 juli de nieuwe verordening in zou moeten gaan. Dit traject heeft helaas vertraging opgelopen. De verordening wordt op 5 juli nogmaals voorgelegd aan het bestuur van Rijnland. Dat is een formaliteit. Daarna wordt de subsidieverordening gepubliceerd, waar vervolgens goedkeuring op gegeven moet worden. Dat kan een paar dagen duren. De verwachting is dat uiterlijk 14 juli weer subsidies zijn aan te vragen via het ondernemersloket.

N.B.: Het indienen van een concept-subsidieaanvraag bij het Landbouwportaal (de eerste stap) blijft nog gewoon mogelijk. De helpdesk controleert de aanvraag. Als deze compleet is, krijgt de aanvrager via de helpdesk een bericht wanneer de aanvraag kan worden ingediend bij het ondernemersloket.