Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Wil je graag inzicht in hoeveel stikstof na de teelt nog in de bodem zit en wil je advies over hoe je de teelt kunt optimaliseren? Vraag dan nu een gratis N-mineraalmeting aan via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ook interessant voor melkveehouders met snijmaïs!

Voordelen meten minerale stikstof

Met de N-mineraalmeting wordt de minerale stikstof gemeten in je bodem die direct beschikbaar is voor je gewas én die na afloop van de teelt nog in de bodem zit. Deze handige meting geeft jou informatie over de stikstofniveaus in de bodem op verschillende dieptes (0-30 cm, 30-60 cm en 60-90 cm). Dit helpt je om slimmer te bemesten, kosten te verlagen, uitspoeling te verminderen en je opbrengst te verhogen.

Hoe werkt het?

  • Om de N-mineraalmeting (en advies) aan te vragen vul je dit formulier in.
  • Nadat je het formulier hebt ingevuld, komt er in november/december een medewerker langs om grondmonsters te nemen van het door jou gekozen perceel.
  • Deze monsters gaan naar het laboratorium voor analyse. Zodra de analyse klaar is, laten we je dat weten en plannen we een afspraak in met een bodemadviseur. 
  • Een adviseur komt twee keer bij je langs, voor en na het teeltseizoen. Tijdens de afspraak met je adviseur bekijk je de analyse van de N-mineraalmeting en zoek je naar de optimale situatie voor jouw bedrijfsvoering.
  • De meetgegevens van de N-mineraalmeting zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen aan jou beschikbaar gesteld.

De metingen zijn gratis aan te vragen zolang de voorraad strekt en afhankelijk van de beschikbaarheid van adviseurs.

Meer informatie

Je vraagt je N-mineraalmeting gratis aan via deze link. Als je meer wilt weten of vragen hebt, kun je mailen naar info@daw-bodem.nl of de website www.agrarischwaterbeheer.nl/n-min bezoeken.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Kijk op www.agrarischwaterbeheer.nl. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.