Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Begeleid door ‘technisch weer’ reed de Waterkaravaan* vrijdag 14 april langs twee deelnemers van Landbouwportaal Rijnland: akkerbouwbedrijf Gebr. Ham in Nieuw-Vennep en melkveehouder Jaap Verduijn in Aarlanderveen. Het gezelschap in de bus varieerde van beleidsmedewerkers van de ministeries van I&W en LNV tot bestuurders en medewerkers van KAVB, LTO Noord, collectief de Groene Klaver en boeren uit het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. Beide gastheren van de bezoekronde vertelden enthousiast over hun ervaringen met het Landbouwportaal, waarom ze deelnemer zijn geworden en wat ze hebben gedaan met het advies dat ze kregen van een onafhankelijke coach.

Prima ervaring

Het advies van de coach was een prima ervaring, vertelt Jan Ham. De maatregel die de gebroeders Ham op basis van het adviesbezoek gaan nemen is een zaak van de lange adem: ’We gaan investeren in sleufsilo’s voor de opslag van organische mest. Dat is een grote klus voor ons, ook met het oog op de liquiditeit, dus alle steun is welkom.’ De broers bestieren een akkerbouwbedrijf van 90 hectare op twee locaties, met daarbij een groentetuin, een winkel en een zorgtak waar dagbesteding wordt aangeboden. Ham vervolgt: ‘De ideeën had ik al, we willen een toekomstbestendig bedrijf dat voldoet aan de nieuwe regelgeving. Tijdens zijn adviesbezoek stelde de coach precies de goede vragen: welke kant willen jullie op met het bedrijf en hoe kan het Landbouwportaal daarbij helpen? Bovendien is een frisse blik altijd welkom. Wij hebben mede door het coachbezoek onze scope helder!’

Collega tot collega

De meeste coaches van het Landbouwportaal zijn zelf ook boer en voeren het adviesgesprek dus van collega tot collega. Dat én het feit dat de coaches onafhankelijk zijn blijkt een belangrijke meerwaarde te zijn bij alle vier thema’s binnen het portaal. Het advies kan uiteenlopen van een kleine aanpassing op je erf of perceel - met vaak een groot effect op bodem- en waterkwaliteit- tot investeringen met een subsidie.

‘Logisch boer’

De Waterkaravaanbus vervolgde zijn weg naar Aarlanderveen, voor een bezoek aan melkveehouder Jaap Verduijn. Verduijn noemt zichzelf ‘logisch boer’. Hij melkt 65 koeien op 36 hectare veen, en doet veel aan agrarisch natuurbeheer. Over zijn ervaringen met het portaal is hij duidelijk: ‘Met een paar simpele stappen is veel te bereiken. Met behulp van het Landbouwportaal heb ik een veedrinkbak aangeschaft, wat helpt bij het tegengaan van de afkalving van oevers. En ik heb een rolbezem gekocht voor het schoonhouden van het erf. Ik ben ervoor om een erfscan verplicht te maken voor iedereen, dat levert enorm veel inzichten op!’

‘Laten zien wat we doen’

Ook voor de aanwezige bestuurders leverde de dag nieuwe inzichten op. LTO Noord-bestuurder Arie Verhorst: ‘Deze bedrijven zijn een visitekaartje voor de sector. We zouden dit soort bijeenkomsten vaker moeten organiseren, om als boeren en tuinders aan bij DAW betrokken ministeries en andere organisaties te laten zien wat we doen. Daarnaast moeten we aan onze achterban continu duidelijk blijven maken wat de mogelijkheden van het portaal zijn voor álle boeren en tuinders in het Rijnland-gebied.’

 

*De Waterkaravaan is een bus die ingezet wordt om bodem- en waterprojecten in waterschapsgebieden te bezoeken. Met als doel om kennis op te doen en bestuurders van bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) betrokken organisaties met elkaar in verbinding te brengen.