Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

De bloembollensector staat voor grote uitdagingen, vooral als het gaat om de beschikbaarheid van voldoende schoon water. Veel telers zijn zich daarvan bewust en gaan er actief mee aan de slag. ‘Het zijn met name de koplopers die al de nodige stappen hebben gezet,’ constateert Colja Corts. ‘Nu is het tijd dat de rest volgt.’

Als beleidsmedewerker voor de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, kortweg KAVB, houdt Colja zich bezig met de verduurzaming van de sector. En die verduurzaming is nodig, want in 2027 moet de sector aan hoge waterkwaliteitseisen voldoen. Normoverschrijdingen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen worden dan niet meer getolereerd.

Werken aan bewustzijn

De functie die Colja bij de KAVB vervult sluit naadloos aan op zijn betrokkenheid bij Landbouwportaal Rijnland als coördinator van het thema gewasbeschermingsmiddelen. Colja is enthousiast over het portaal: ‘Het mooie van het Landbouwportaal is dat de landbouwsector, de provincie en het waterschap daarin samenwerken om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Daarvoor zijn aantrekkelijke subsidies op investeringen beschikbaar. Maar minstens zo belangrijk is het werken aan bewustzijn: je kunt als ondernemer via het portaal bezoek van een coach aanvragen, die gratis met je meedenkt hoe je je bedrijfsvoering kunt verbeteren.’

Op de goede weg

Colja vindt dat ‘zijn’ sector al op de goede weg is, maar dat nog wel een stap moet worden gezet: ‘Het zijn op dit moment vooral de koplopers die met maatregelen aan de slag gaan. Dat zie je nog niet direct terug in de waterkwaliteit. Voor de toekomst van de bollensector is het van groot belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Er is een direct relatie tussen de hoeveelheid normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. Met andere woorden: als de waterkwaliteit niet verbetert, wordt onze gereedschapskist kleiner.’  

Bewegende panelen

Investeringen in toepassingen als spuitapparatuur en was- en vulplaatsen zijn dus noodzakelijk. Wat daarbij niet meehelpt is dat de huidige tijd veel onzekerheden met zich meebrengt. Colja: ‘Er komt veel op de sector af. De Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn, het Provinciaal Programma Landelijk Gebied - al die bewegende panelen leiden tot onzekerheid om te investeren. En tóch zullen we het met elkaar moeten doen. De koplopers hebben het goede voorbeeld al gegeven, nu is het tijd dat de rest volgt.’