Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Naast de stimuleringsregeling vanuit Landbouwportaal Rijnland kunt u als agrariër gebruik maken van de landelijke stimuleringsregeling MIA/Vamil. Enkele maatregelen waarvoor de MIA/Vamil-regelingen gelden vallen ook onder de subsidieregeling van Landbouwportaal Rijnland. Voor MIA/Vamil geldt dat u eerder ontvangen subsidies, dus ook die vanuit Landbouwportaal Rijnland, moet aftrekken van de investeringskosten die u onder de MIA/Vamil wilt brengen.

Meer informatie over MIA/Vamil vindt u op de website.

Ga naar MIA en Vamil