De provincies Zuid Holland en Noord Holland en de Europese Unie hebben een aantal subsidieregelingen voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Onder andere:

  • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur Zuid-?Holland/Noord-Holland
  • Subsidieregeling Groen Zuid-?Holland/Noord-Holland
  • Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-?Holland
  • Subsidieregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-?Holland
  • Plattelands Ontwikkelings Programma (POP-3)

Bekijk hier alle subsidies:

Ga naar de website  

Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.