Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

De provincies Zuid Holland en Noord Holland en de Europese Unie hebben een aantal subsidieregelingen voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Onder andere:

  • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur Zuid-?Holland/Noord-Holland
  • Subsidieregeling Groen Zuid-?Holland/Noord-Holland
  • Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-?Holland
  • Subsidieregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-?Holland
  • Plattelands Ontwikkelings Programma (POP-3)

Bekijk hier alle subsidies:

Ga naar de website over subsidies