Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Iedereen kan een steentje bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit. Van bedrijven en natuurorganisaties tot inwoners. Ook veel agrariërs, zoals jij, willen hieraan bijdragen. Maar helaas zorgen onzekerheden over kosten soms voor een drempel. Daarom deelt deze toolbox niet alleen kennis en ervaringen over biodiversiteitsherstel in de agrarische sector. Ze behandelen ook verdienmodellen, met als doel hogere inkomsten en lagere lasten voor de biodiverse ondernemer.

Over de toolbox

De toolbox is ontwikkeld in het kader van het Europese project LIFE IP All4Biodiversity, in samenwerking met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Hierbij is onderzoek en kennisdelen een belangrijk onderdeel. Leerervaringen uit pilots worden gedeeld via deze toolbox.

Ga naar Toolbox Samen voor Biodiversiteit