Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Ga terug

Na het aanvragen van een coach, maakt hij of zij een afspraak voor een bezoek. De coach komt langs om samen over het erf te lopen en te onderzoeken waar u mogelijk uw bedrijfsvoering kunt optimaliseren. Passend bij uw bedrijfsvoering en uw doelstellingen.

De coaches die beschikbaar zijn voor het Landbouwportaal zijn onafhankelijk adviseurs, gespecialiseerd in een thema en op de hoogte van de (toekomstige) eisen en wetgeving. Een coach kost u geen geld, deze komt dus kosteloos bij u op bezoek. Samen lopen jullie over het erf en bespreken jullie vragen, doelen en wensen.

De coach geeft tips en adviezen die passen bij uw bedrijfsvoering én die verbeteringen kunnen opleveren voor nu en de toekomst. Dit kan variëren van makkelijk uitvoerbare tips tot het nemen van (grotere) maatregelen. Maatregelen dragen bijvoorbeeld bij aan gezond vee, een kwalitatief goed product of een maatregel die u een besparing kan opleveren in tijd of geld. U bepaalt zelf of en wanneer u met de tips en adviezen aan de slag wilt. Voor sommige maatregelen zijn door het hoogheemraadschap van Rijnland subsidies beschikbaar gesteld.

Heeft u al een, voor u, kosteloze coach aangevraagd? Kies hieronder een thema en vraag eenvoudig een coach aan:

 

Erfafspoeling mineralen en nutriënten  

Duurzaam bodembeheer  

Gewasbescherming  

Perceel- en oeverinrichting & beheer