Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Colofon

Idee en projectleiding Projectteam Waterkwaliteitsbeeldenboek Rijnland, projectleiding Mike Dijkstra
Illustraties ir. DM van der Wal tuin- en landschapsarchitect bnt,
Le Far West, Arnhem
Tekst bijdragen en redactie Projectteam Waterkwaliteitsbeeldenboek Rijnland
Reinder Torenbeek, Torenbeek Consultant
Nadine Keller, Sweco Nederland
Jan Broos, Broos Water
Martha Pelkman, Internet- en Tekstbureau DrsPee
Fotografie Hoogheemraadschap van Rijnland, Broos Water

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.