Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Ecologie in een sloot

In de dagelijkse praktijk hebben vele factoren invloed op de waterkwaliteit en de ecologie in een sloot. Dit heeft met het 'watersysteem' te maken (ligging, vorm en grondslag), maar ook met het uitvoeren van werkzaamheden in en rondom de sloot. Te denken valt aan beheer en onderhoud en het toedienen van meststoffen en gewasbescherminsgmiddelen.

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit is het handig inzicht te hebben in hoe de ecologie in het water werkt. Wat is ecologie en welke factoren hebben hier invloed op? Wat zijn de invloeden van planten en dieren op de biodiversiteit.