Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Variatie in watertypen

In het gebied van Rijnland zijn vele watertypen aanwezig. De variatie hangt samen met de bodemsamenstelling (zand, veen en of klei), het soort water (zoet, zout of brak), de diepte van het water, de ligging (landelijk of stedelijk) en het (land)gebruik.

We hebben zes plaatjes met beschrijving gemaakt van variaties in watertypen met elk z’n eigen beeld en kenmerkende soorten planten en dieren. Een aantal watertypen komen voor in het agrarische gebied. Bij ieder plaatje is het ecologisch ideaalbeeld beschreven.  Kijk eens welke watertypen op uw bedrijf voorkomen.