Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Het spoelen van bollen

Om het beschadigen van bloembollen bij de oogst te voorkomen, wordt aanhangende grond (tarra) mee gerooid. De grond en bollen hebben nog GBM aan zich. Bij het spoelen van de bollen komen de GBM in het spoelwater terecht. Het spoelwater raakt verontreinigd met slib, organisch materiaal (vellen en wortels) en resten van GBM en meststoffen. Het spoelwater mag niet geloosd worden in het oppervlaktewater of de riolering. Je moet het opvangen in een bassin en hergebruiken.

  • Maak de spoelplaats voldoende groot om alle spoelwerkzaamheden met de bollen op een vloeistofdichte vloer uit te kunnen voeren;
  • Het scheiden van het spoelwater in hoofdspoelwater en naspoelwater (= verplicht!). Hoofdspoelwater moet na bezinking hergebruikt worden en mag niet uitgereden worden. Naspoelwater dat niet hergebruikt kan worden, mag - onder voorwaarden - op de bodem of in het vuilwaterriool of het oppervlaktewater geloosd worden.
  • Volledig opnieuw gebruiken (recirculatie) heeft de voorkeur om  emissie te voorkomen. Dit is te bereiken door de hoeveelheid naspoelwater te beperken. Ook kan een deelstroom van het spoelwater ontsmet worden, zodat je het (opnieuw) als naspoelwater kan gebruiken.
  • Wilt u toch spoelwater lozen? Neem dan contact op met het bevoegd gezag (waterschap, gemeente of provincie). Spoelgrond mag terug naar het perceel waar een vergelijkbaar gewas is geteeld.
  • Voorkom het lekken van spoelwater naar het oppervlaktewater tijdens het uitscheppen en transport van spoelgrond!

Bij het thema 'Gewasbeschermingsmiddelen' leest u meer over de risico's op erf- en perceelsemissie, en kunt u maatregelen en  subsidies aanvragen.