Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Water en ecologie op het bedrijf


Met het handboek 'Levende Sloten' willen we u bewust maken van activiteiten op het bollenbedrijf die een effect kunnen hebben op de waterkwaliteit en de ecologie. Het plaatje hierboven zien we liever niet. Op het plaatje zien we dat door de beschoeiing er niet of nauwelijks moeras- en oeverplanten zijn. Omdat er weinig begroeiing is, is de visstand  eenzijdig. Er komen niet veel soorten voor. De bloembollen staan dicht op de sloot en er zijn geen vanggewassen (bufferstroken) voor het opvangen van GBM bij drift. 

Op de volgende pagina's gaan we in op het belang van voldoende, schoon en gezond oppervlaktewater. We geven aan welke factoren en activiteiten invloed hebben op het oppervlaktewater en wat u kunt doen om de waterkwaliteit en de ecologie in de sloten op en rondom uw bedrijf goed te houden. We sluiten af met een impressie van het ideaalbeeld van een sloot die nuttig en bruikbaar is voor het bollenbedrijf.