Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Slechte kwaliteit

  • zeer troebel water door slib en algengroei;
  • een sloot met vrijwel geen planten;
  • sterke algengroei of bedekt met kroos(varen);
  • een dikke sliblaag (soms vrijwel geen water meer);
  • weinig gevarieerde visstand met kenmerkende soorten zoals brasem (dominantie), karper en snoekbaars;
  • waterdiertjes die vooral in de bodem zitten zoals muggenlarven;
  • een laag zuurstofgehalte met een verzadiging van 25% tot 140%;
  • een sloot met een fosforgehalte van meer dan 0,44 mg P/liter.