Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Een ideaalbeeld

De juiste maatregelen leiden tot een ideealbeeld van een sloot. Met drinkbakken trappen de (melk)koeien de slootkant niet in. Door emissiearm te werken komen er minder voedingsstoffen en GBM in het water terecht, waardoor het aantal en de variatie in planten en dieren toeneemt. Met het toepassen van een bufferstrook en een teelt-, mest- en spuitvrije zone vergroot u de afstand tot de insteek van de sloot. Oevers kalven hierdoor niet af en het is goed voor de biodiversiteit.