Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) worden gebruikt om ziekten, plagen en onkruid in gewassen te bestrijden. Soms komen middelen of resten daarvan onbedoeld in het oppervlaktewater terecht. Dit heeft negatieve gevolgen voor planten en dieren in het water en kan leiden tot sterfte van flora en fauna.

Op het erf en het perceel zijn er regels om te voorkomen dat middelen of resten daarvan in het oppervlaktewater terecht komen. Dit is belangrijk voor een goede waterkwaliteit en het behouden van een effectief middelenpakket. Het is daarom belangrijk om de juiste (voorzorgs)maatregelen toe te passen: