Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Sierwater

Sierwater kom je tegen in (stads)parken, bij/op landgoederen en nabij gebouwen, woonwijken en kantoor- en industrieterreinen. Deze wateren hebben nut voor de waterhuishouding, het verfraaien van het gebied en bieden ruimte voor recreatie. Kenmerkend is daarom de vaak groene omgeving.

Vaak is er een beschoeiing aangebracht om de oever te verstevigen. Daardoor kunnen moerasplanten zich moeilijk ontwikkelen. Door het 'uitlogen' van geïmpregneerde beschoeiingen kunnen ongewenste stoffen zoals chroom, koper of PAKs in het water terecht komen. Doordat bomen vaak dicht bij het water staan komen bladeren in het water terechtkomen met op den duur een dikke sliblaag. 

Planten en dieren

In de ideale situatie is sierwater helder en voor een deel begroeid met ondergedoken waterplanten. Er is een ondiepe zone langs de oever waarin moerasplanten tot ontwikkeling komen. Normaal is er op de bodem weinig slib. Veel voorkomende vissoorten zijn snoek, blankvoorn en brasem. Er zijn niet veel soorten waterdiertjes, maar wel een zekere variatie. Voorbeelden zijn wantsen, pissebedden, libellenlarven en muggenlarven. Eenden en ganzen vervuilen het water met hun uitwerpselen en  eten aan het gras en de jonge beplanting. Dit is vaak een probleem bij nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers.