Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Erf

Erfafspoeling of erfemissie ontstaat wanneer hemelwater in contact komt met voer(resten), mest(resten), perssappen en waswater en vanaf het erf afstroomt naar het oppervlaktewater. De belangrijkste bronnen zijn het opslaan en het transporteren van voer, bijvoedermiddelen en vaste (ruige) mest, het koepad op het erf en de kalveriglo's in de buurt van putjes of een sloot. Mogelijke oplossingen zijn:

  • Goede landbouwpraktijk (o.a. 'veegschoon' houden van het erf en de opslagvoorzieningenen, het schoon houden van putten, goten en leidingen, geen contact tussen hemelwater en opgeslagen voer/mest);
  • Absorberende onderlaag van stro onder snijmais
  • Inkuilen in foliegewikkelde balen;
  • Bijvoedermiddelen in plastic slurven of bovenop gras/snijmaïs);
  • Duoafvoergoot voor effectieve scheiding schoon en vuil water uit voeropslag;
  • Opvangen van vrijkomende perssap/percolaatwater (vanaf 2027 verplicht!);
  • Hergebruik van opgevangen (erf)water (bv mengen met mest);
  • Slimme erfinrichting voor effectieve scheiding schoon en vuil (erf)water;
  • Overkappen van de voer- en mestopslag.

Bij het thema 'Erfafspoeling mineralen en nutriënten' leest u meer over de risico's op erfemissie en kunt u maatregelen en subsidie aanvragen. De Maatlat Schoon Erf www.maatlatschoonerf.nl biedt u de mogelijkheid voor het toepassen van maatregelen op het erf met fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling.