Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Andere stoffen

Naast voer, mest, voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen kunnen ook medicijnresten, hormonale- en andere schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Belangrijke bronnen hiervan zijn overstorten van het riool en een lozing vanuit een IBA (minizuivering voor huishoudelijk afvalwater). Rijnland investeert in het nog beter zuiveren van het rioolwater. Ook worden overstorten zoveel als mogelijk voorkomen door het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel (vuil- en schoonwaterriool). Ook voor andere bronnen (o.a. het slijpsel van banden, uitloging van zinken dakgoten, vangrails en lantaarnpalen langs wegen) neemt Rijnland maatregelen.

Hoewel dit vooral “stedelijke” invloeden zijn kan dit ook, direct of indirect, het water in het landelijke gebied bereiken. In de dierhouderij speelt verder nog de mogelijke route waarbij antibiotica en andere medicijnen voor dieren via de mest en de urine in het milieu terechtkomt. Het beperken van het gebruik hiervan is de oplossing.