Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Baggeren

  • Door het opwervelen van slib wordt het water zuurstofloos met vissterfte tot gevolg. Dieren in de waterbodem komen op het droge en sterven. Dit geldt ook voor amfibieën die zich in het najaar voor hun winterrust in de bagger ingraven;
  • Zorg voor voldoende waterdiepte in de sloot door het baggeren van de waterbodem (verwijderen slib).  Onder normale omstandigheden ongeveer 1 keer per 8 jaar. Vaker baggeren kan als er sprake is van het inhalen van een bagger achterstand of snelle aanwas. Bepaal periodiek de diepte en de dikte van de baggerlaag;
  • Werk vanaf het einde van de watergang (een kopse kant of een dam met duiker) richting de rest van de sloot en watersysteem. Vissen en andere dieren kunnen dan voor het baggeren uit vluchten. Spaar per onderhoudsbeurt tenminste 25% van de waterbodem door de bagger aan de randen van de watergang niet te verwijderen. Bagger ook niet alle watergangen tegelijk, maar faseer  het door de polder heen. In agrarische collectieven wordt veelal de periode 15 juli tot 1 oktober aangehouden en wordt gewerkt met de baggerspuit. Zo worden de voedingsstoffen optimaal gebruikt door het gras. Algemene richtlijn is de periode september of oktober.