Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Perceel

  • Bufferstrook en teelt- en spuitvrije zone langs slootkanten;
  • Gebruik zoveel mogelijk (gerobotiseerde) mechanische onkruidbestrijding toe op de slootkant. Het spuiten van de slootkant is niet toegestaan;
  • Gebruik windschermen om drift van GBM naar de sloot te voorkomen. Er mag geen vloeistof vanaf het scherm alsnog de watergang inlopen; 
  • (Verplichte) driftreducerende doppen en technieken op de veldspuit;
  • Inwendig en uitwendig reinigen van de velspuit op het perceel waar de bespuiting is uitgevoerd;
  • Automatisch interne reiniging of een continu reinigingssysteem op de veldspuit;
  • Minder chemische middelen en meer biologische middelen én gewasbescherming via natuurlijke vijanden en mechanische onkruidbestrijding;
  • Neem bodemmonsters om inzicht te krijgen in de beschikbare voedingsstoffen in de bodem, om te voorkomen dat er te veel bemest wordt.

In het najaar zit er vaak veel stikstof in het recirculatiebassin. Wanneer je inzicht hebt in de beschikbare stikstof hoef je aan het begin minder mest te geven om het retourwater weer op niveau te brengen en heb je meer schoon water achter de hand. Ook is bijsturen tijdens de teelt makkelijker. 

Bij het thema 'Gewasbeschermingsmiddelen' leest u meer over de risico's op erf- en perceelsemissie, en kunt u maatregelen en  subsidies aanvragen.