Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Mest- en voedingsstoffen

Door activiteiten op het erf en het perceel kunnen voedingsstoffen (nutriënten) in het oppervlaktewater terecht komen. Bij het afbreken van deze stoffen gebruiken de bacteriën veel zuurstof en dit kan op termijn leiden tot zuurstofgebrek en zelfs zuurstofloos water. Het gevolg is een 'dode' sloot zonder planten en dieren, die door rotting kan gaan stinken en waar ziekteverwekkers meer kans hebben. Dit heeft enkele negatieve gevolgen:

  • Het water wordt op den duur ongeschikt om het te gebruiken;
  • In zeer voedselrijk water gaan waterplanten zoals waterpest, hoornblad en schedefonteinkruid woekeren en algen, draadwieren (flab) of kroos(varen) overheersen;
  • In troebel water zonder planten nemen bodemwoelende vissoorten (o.a. brasem en karper) de overhand en is sprake van een eenzijdige visstand;
  • In sloten met veel organische (mest)stoffen en bodemslib zijn minder soorten kleine waterdieren aanwezig en de  overlevingskansen kleiner.

Vervuild erfwater (regenwater dat in contact is geweest met voer, mest, voedingsstoffen of resten daarvan)  mag niet in het oppervlaktewater geloosd worden. Toch kan op ieder bedrijf een dergelijke lozing (vaak onbedoeld) plaatsvinden. Kijk hieronder voor de oorzaken én oplossingen op het erf en het perceel.