Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Beheer en onderhoud

Allerlei plantensoorten in een sloot (water-, moeras- en oeverplanten) zijn waardevol én dragen bij aan een goede  ecologie en kwaliteit van het water. Het zijn belangrijke leef-, broed-, paai- en rustgebieden voor bijvoorbeeld vissen, kleine zoogdieren, watervogels en insecten. Een geleidelijke en flauwe land-water overgang en slootwater van goede kwaliteit (o.a. helder water, geschikte bodem) dragen bij aan een gezonde en gevarieerde ecologie en meer biodiversiteit. Een overdadige plantengroei levert problemen op voor de doorstroming en de waterkwaliteit (het onttrekken van zuurstof).

Het onderhoud van sloten en oevers is vaak de taak van de eigenaar. Dit kan Rijnland zijn (in de zogenoemde primaire watergangen), maar ook u (of een bewoner of de gemeente) moet het nodige doen. Tijdens de jaarlijkse schouw ziet Rijnland erop toe dat het onderhoud adequaat plaatsvindt en de  onderhoudsverplichtingen worden nagekomen conform het beleid en de visie van Rijnland. In algemene zin is het uitgangspunt; “voer voldoende onderhoud uit, maar niet vaker dan nodig en doe het natuurvriendelijk”. Er is kennis nodig om sloten in goede conditie te houden. Daarom worden hieronder tips en aandachtspunten gegeven voor goed beheer en onderhoud.