Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Perceel

  • Bufferstrook en teelt- en spuitvrije zone langs slootkanten;
  • FAB-randen (= functionele agro biodiversiteit) voor natuurlijke plaagbestrijding;
  • (Verplichte) driftreducerende doppen en technieken op de veldspuit;
  • Inwendig en uitwendig reinigen van de velspuit op het perceel waar de bespuiting is uitgevoerd. Automatisch interne reiniging of een continu reinigingssysteem op de veldspuit;
  • Strokenteelt toepassen (er zijn dan minder middelen nodig);
  • gebruik gerobotiseerde mechanische onkruidbestrijding;
  • Minder chemische middelen en meer biologische middelen én gewasbescherming via natuurlijke vijanden en mechanische onkruidbestrijding.

Bij het thema 'Gewasbeschermingsmiddelen' leest u meer over de risico's op erf- en perceelsemissie, en kunt u maatregelen en  subsidies aanvragen.