Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Uw belang bij goed slootwater

Voor het akkerbouwbedrijf is te veel of te weinig water niet goed en moet de waterkwaliteit goed zijn. Het peil en de doorstroming in de sloot moet optimaal zijn. Uiteraard heeft Rijnland hierin een taak, maar u heeft hier zelf ook invloed op. Met de juiste aaandacht en aanpak kunt u bijdragen aan een goede waterkwaliteit en ecologie in de sloten op en rondom uw bedrijf. Voor uw bedrijf is het belangrijk dat:

  • er altijd voldoende schoon en zoet water aanwezig voor veedrenking;
  • de aan- en afvoer van water gewaarborgd is;
  • de percelen voldoende draagvermogen hebben zodat u langer op het land kunt;
  • de bodem gezond en vruchtbaar is. Een goede bodemstructuur houdt regenwater en mest- en voedingsstoffen vast zodat het beschikbaar is voor gewassen;
  • de percelen goed worden gebruikt (met gezonde gewassen);
  • het afkalven van de oevers wordt voorkomen;

Dit vraagt tijd en aandacht van u. Soms is met een kleine aanpassing al een groot resultaat te bereiken. In andere gevallen zijn investeringen nodig. Op het Landbouwportaal Rijnland kunt u bij de diverse thema's meer informatie vinden over maatwerkoplossingen en voor bepaalde maatregelen subsidie aanvragen.