Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Water is belangrijk voor iedereen

Voldoende schoon en gezond (oppervlakte)water is belangrijk als drinkwater voor het vee en het besproeien van gewassen. Maar we genieten ook van het water om te vissen, te varen, te schaatsen of er gewoon naar te kijken.

De kwaliteit van het water moet daarom goed zijn, zowel in ecologisch als in chemisch opzicht. Ook al ligt deze zorg primair bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, wij kunnen dit niet zonder agrariërs en andere partijen zoals inwoners, gemeenten, en terreinbeheerders.

Met het handboek 'Levende sloten' willen wij u meer inzicht geven in hoe de ecologie in een sloot bijdraagt aan schoon en gezond oppervlaktewater. We vertellen wanneer de kwaliteit goed is, maar ook als het niet goed is en welke tips en verbeterpunten op uw bedrijf bijdragen aan een goede waterkwaliteit.