Wij maken gebruik van cookies. U vindt meer informatie in ons Privacy statement.

Levende Sloten In Beeld

Inhoudsopgave

Perceel

Bij het bemesten kunnen meststoffen door verwaaiing (drift), uit- en afspoeling en het meebemesten van greppels en slootkanten in het oppervlaktewater terechtkomen. Door maaisel aan de slootkanten te laten liggen komen mest- en voedingsstoffen in het oppervlaktewater terecht. Mogelijke oplossingen zijn: 

  • Buffer-, teelt- en mestvrije zones langs de slootkant (= verplicht!);
  • Minder (gerichte) bemesting door smart farming technieken en het sluiten van de nutriëntenkringloop;
  • Bij gietwater de sproeiers zo plaatsen dat voedingsstoffen niet direct in het oppervlaktewater komen;
  • Drainagewater (overtollig gietwater met voedingsstoffen) opvangen en hergebruiken;
  • Bij maaien en snoeien geen materiaal in het water laten vallen;
  • Voorkom zoveel mogelijk dat bladeren in de sloot terecht komen of verwijdr deze.

Bij de thema's 'Duurzaam Bodembeheer' en 'perceel- en oeverinrichting' leest u meer over de risico's  van perceelsemissie en kunt u maatregelen en subsidie aanvragen.